dkfr.net
当前位置:首页 >> 鲁宗道为人正直 真宗皇帝为什么认为鲁宗道是一位可... >>

鲁宗道为人正直 真宗皇帝为什么认为鲁宗道是一位可...

宋朝鲁宗道做太子太师(谕德就是太子太师,鲁宗道是赵祯的老师,为人比较低调,教出来的皇帝也一样)时,真宗曾有事召他入宫,便派使者去他家,鲁宗道不在,过了一会才从仁和酒馆喝酒回来。真宗的使者(中是敬称)先进去和他商量(商量一会怎么...

鲁宗道做人刚正,正直,嫉恶如仇很少容忍,遇到事情敢于直言,不拘谨。作教育太子的官时,家住得离酒店很近,有一次穿着便衣到酒店中,恰巧真宗急召(他)入宫,使者到了门,过了很久,鲁宗道才从酒店回来。使者先回宫了,约定说:“如果皇上怪罪...

刚正不阿 鲁宗道是北宋真宗皇帝最为赞赏的一个大臣,因为他一贯忠诚老实,为人直率,而且敢于在皇帝面前说真话。因此,宋真宗就把鲁宗道的大名刻在朝廷大殿的红漆柱子上,以示赞赏。 公元1022年宋真宗去世后,他的儿子仁宗即位。但仁宗当时只有1...

因为他刚正不阿,为人耿直、直率,面对皇上不惧怕,没有为了讨好皇上或不怪罪自己而阿谀奉承、说谎,他反而认为对皇上实话实说才能表现忠心。皇上认为只有这样的人才能对他毫无欺瞒,忠心耿耿,值得信任。

饮 酒 /人 之 常 情/ 欺 君/ 臣 子 之 大 罪 也 【原文】鲁宗道为谕德①时,居近酒肆②,尝微行就饮肆中③,偶真宗亟④召,使者及门,久之,...

仁宗在东宫,鲁肃简公宗道为谕德。其居在宋门外,俗谓之浴堂巷,有酒肆在其侧,号仁和,酒有名于京师,公往往易服微行,饮于其中。一日,真宗急召公,将有所问,使者及门,而公不在。移时,乃自仁和肆中饮归,中使遽先入白,乃与公约曰:“上若怪...

仁宗在东宫,鲁肃简公宗道为谕德。其居在宋门外,俗谓之浴堂巷,有酒肆在其侧,号仁和,酒有名于京师,公往往易服微行,饮于其中。一日,真宗急召公,将有所问,使者及门,而公不在。移时,乃自仁和肆中饮归,中使遽先入白,乃与公约曰:“上若怪...

鲁肃简公二事 鲁肃简公宗道,为人忠实。仁宗在东宫,宗道为谕德。其居侧有酒肆,公微行饮其中。一日,真宗急召,使者及门,而公不在。移时饮归,中使...

鲁 宗 道 宋鲁宗道为谕德日,真宗尝有所召,使者及门,宗道不在,移时乃自仁和肆饮归。中使先入与约,曰:“上怪公来迟,当托何事以对?”宗道曰:“但以实告。”曰:“然则当得罪。”宗道曰:“饮酒人之常情,欺君臣子之大罪。”中使去,遂以其言对,真...

鲁宗道是北宋真宗皇帝最为赞赏的一个大臣,因为他一贯忠诚老实,为人直率,而且敢于在皇帝面前说真话。因此,宋真宗就把鲁宗道的大名刻在朝廷大殿的红漆柱子上,以示赞赏。 公元1022年宋真宗去世后,他的儿子仁宗即位。但仁宗当时只有12岁,所以...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com