dkfr.net
当前位置:首页 >> 三角函数公式和6个名? >>

三角函数公式和6个名?

sin:sài yīn ----对应的英语单词sine [sain] cos:kuǒ sài yīn ----对应的英语单词cosine [kou'sain] tan: tǎn jǐan tī ----对应的英语单词tangent ['tandЗent] cot :kuǒ tǎn jǐan tī ----对应的英语单词cotangent [kou'tandЗent] sec:sī kǎ...

倒数关系: tanα ·cotα=1 sinα ·cscα=1 cosα ·secα=1 商的关系: sinα/cosα=tanα=secα/cscα cosα/sinα=cotα=cscα/secα 平方关系: sin^2(α)+cos^2(α)=1 1+tan^2(α)=sec^2(α) 1+cot^2(α)=csc^2(α) 平常针对不同条件的常用的两个公式 sin^2(α)+cos...

sina=y/r cosa=x/r tana=y/x cota=x/y seca=r/x csca=r/y

如图

tanα ·cotα=1 sinα ·cscα=1 cosα ·secα=1 平方关系: sin^2(α)+cos^2(α)=1 1+tan^2(α)=sec^2(α) 1+cot^2(α)=csc^2(α) ∫tan x dx = ln |sec x | + C ∫cot x dx = ln |sin x | + C ∫sec x dx = ln |sec x + tan x | + C ∫csc x dx = ln |csc x – c...

arcsin x =∑(n=1~∞) [(2n)!]x^(2n+1)/[4^n*(n!)^2*(2n+1)] arctan x =∑(n=1~∞) [(-1)^n]x^(2n+1)/(2n+1)

通常是五点作图法。 取一个周期内的三个零点和二个极点。 即, y=Asin(ωx+φ) 令 ωx+φ=0,π/2,π,3π/2,2π。

(因为不能打“派”,所以用T代替)Sin(7T/6)=Sin(T+T /6)=-SinT/6=1/2;Cos(7/6)=Cos(T+T/6)=-Cos(T/6)=-√3/2;tan(7T/6)=tan(T+T/6)=tanT/6=√3/3

高中三角函数公式大全 2009年07月12日 星期日 19:27 三角函数公式 两角和公式 sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB sin(A-B) = sinAcosB-cosAsinB cos(A+B) = cosAcosB-sinAsinB cos(A-B) = cosAcosB+sinAsinB tan(A+B) = tan(A-B) = cot(A+B) = cot(A...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com