dkfr.net
当前位置:首页 >> 蒹 >>

《诗经·国风·秦风》蒹葭篇蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央.蒹葭凄凄,白露未晞.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻.蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之涘.溯洄从之,道阻且右....

蒹葭《诗经·国风·秦风》 蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。 蒹葭凄凄(qī),白露未晞(xī)。 所谓伊人,在水之湄(méi)。 溯洄从之,道阻且跻(jī);溯游从之...

蒹 葭 选自《诗经·秦风》 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央. 蒹葭凄凄,白露未晞.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻. 蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之涘.溯洄从之,道阻且右...

诗经·蒹葭 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 遡洄从之,道阻且长。遡游从之,宛在水中央。 蒹葭凄凄,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。 遡洄从之,道阻且跻。遡游从之,宛在水中坻。 蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。 遡洄从之...

蒹:jiān 简体部首:艹 解释: 没有长穗的芦苇:~葭倚玉树(喻两人的品貌极不相称)

蒹[jiān] 【解释】没有长穗的芦苇:~葭倚玉树(喻两人的品貌极不相称)。 葭[jiā] 1、初生的芦苇:~芦。~莩(a.芦苇中的薄膜;b.喻关系疏远的亲戚,如“~~之亲”)。 2、古同“笳”,一种乐器。

是葭吧。取自蒹葭萋萋(qī),白露未晞(xī)。 所谓伊人,在水之湄(méi)。 葭是一种植物,指芦荻,芦苇。蒹,没有长穗的芦苇。葭,初生的芦苇。湄:水和草交接的地方,指岸边。 就是说岸边(繁茂)的芦苇。

海瑞(公元 1514-1587 ),字汝贤,海南琼山县人。他生活的年代,正是明王朝由盛及衰的转折时期。表面一片升平,其时危机四伏。海瑞年青时,便对社会问题表现了极大的关注。在户部供职时,出于对国家财力的忧虑,为进谏迷信道教、一心求仙而纵容...

蒹葭(jiān jiā):芦苇。苍苍:茂盛的样子。 前两句的意思是:芦苇长得多茂盛啊,白露已经凝结为霜了。这是抒写秋晨的景色引起怀人的情思。 伊人:那个人,指心中怀念的人。在水一方:在水的那一边。 后两句是说:我的心上人啊,就伫立在水边。

蒹蒹葭的正确拼音如下: 蒹:jiān 蒹:jiān 葭:jiā 琴:qín

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com